In jouw team wil je ook zo efficiënt en krachtig samen vliegen.
Om goed te kunnen functioneren is een constructieve en veilige samenwerking belangrijk. Je wil elkaar begrijpen, kunnen vertrouwen en op elkaar kunnen rekenen. Als dat zo is kun je met je team bergen verzetten en geeft het iedereen energie.

Soms werkt dat echter niet zo. Bij spanningen in een team is het belangrijk snel in te grijpen en escaleren te voorkomen. In dergelijke gevallen word ik als coach met 25 jaar ervaring als mediator ingeschakeld voor een zakelijk relatiecoachtraject.

Ik spreek dan de medewerkers om wie het gaat eerst apart en vertrouwelijk. Vervolgens vinden een aantal gesprekken met beide medewerkers tegelijk plaats. Ieder krijgt de ruimte om zijn/haar eigen verhaal te doen, terwijl de ander luistert. We onderzoeken waar misverstanden zitten, welke triggers worden geraakt, wat ieder aan de ander kan bieden en van de ander nodig heeft. We werken toe naar wederzijds begrip en een nieuw klein begin van vertrouwen.

Tussen de besprekingen door loopt de samenwerking verder. Telkens krijg je in die samenwerking nieuwe kansen om langzaam en voorzichtig opnieuw te starten met het opbouwen van een constructieve zakelijke relatie.

In deze trajecten is het vaak zo dat de eerste besprekingen kort op elkaar volgen en dat er steeds meer tijd tussen de besprekingen gaat zitten. Zo’n drie maanden na het coachtraject volgt een laatste gesprek, dat is bedoeld als een check hoe het met beide medewerkers en hun zakelijke relatie gaat en waarin nog de laatste puntjes op de i kunnen worden gezet.

Soms is het zo dat een van beide medewerkers na het relatiecoachtraject nog behoefte heeft in een persoonlijk of een leiderschapscoachtraject. In dat geval start ik met diegene een nieuw traject.

Het kan ook zijn dat een heel team last heeft gehad van de stroef lopende zakelijke relatie. In dat geval kan ik een krachtige teaminterventie organiseren. Daarvoor werk ik samen met derden.

Constateer je als leidinggevende spanningen binnen je team? Heb jij zelf een conflict op je werk? Laat het niet escaleren. Overleg over de aanpak van een situatie kan altijd.

Ik ben telefonisch bereikbaar op 0621 808 608 of via email op marieke@horizoncoaching.nl.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search