PRIVACY VERKLARING HORIZONCOACHING

HORIZONCOACHING neemt privacy en beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
HORIZONCOACHING handelsnaam van ZonFamilierecht BV
Waldecklaan 4
1405 CR Bussum
KVK 57531935
marieke@horizoncoaching.nl

Van wie verwerkt HORIZONcoaching persoonsgegevens?
Coachees
Opdrachtgevers
Deelnemers aan trainingen
Leveranciers
Websitebezoekers
Sollicitanten

Welke gegevens verwerkt HORIZONcoaching?
Coachees
Contactgegevens
Financiële gegevens
Correspondentie
Gegevens over het onderwerp van de coaching

Opdrachtgevers
Contactgegevens
Financiële gegevens
Correspondentie
Gegevens over de afgenomen dienst

Deelnemers aan trainingen
Contactgegevens
Gegevens in verband met gezondheid/voorkeuren

Leveranciers
Contactgegevens
Financiële gegevens
Correspondentie
Gegevens over de afgenomen dienst/het gekochte product

Sollicitanten
Contactgegevens
Sollicitatiegegevens

Websitebezoekers
Technische gegevens over uw websitebezoek: Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken en uw locatie op basis van IP-adres, IP-adres

Doel van het verwerken van deze gegevens
Coachees
Het uitvoeren van de opdracht
Factureren
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, administratief en fiscaal en verplichtingen van NOBCO
De behandeling van klachten, Uitvoering overeenkomst en gerechtvaardigd belang voor zover relevant om geschillen met opdrachtgevers af te handelen en de rechtspositie van HORIZONcoaching te verdedigen.

Opdrachtgevers
Het uitvoeren van de opdracht: Uitvoering overeenkomst
Facturatie en het bijhouden van administratie: Het voldoen aan wettelijke verplichtingen,
administratief en fiscaal.
De behandeling van klachten: Uitvoering overeenkomst en gerechtvaardigd belang voor zover
relevant om geschillen met opdrachtgevers af te handelen en de rechtspositie van HORIZONcoaching
te verdedigen.
Marketing en business development: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang van HORIZONcoaching om
marketingactiviteiten te ontplooien / toestemming (nieuwsbrief)

Deelnemers aan trainingen
Het kunnen communiceren met deelnemers: Uitvoering overeenkomst

Leveranciers
Het afnemen van producten en/of diensten: Uitvoering overeenkomst, Gerechtvaardigd belang voor
zover relevant om geschillen met leveranciers af te handelen en de rechtspositie van
HORIZONcoaching te verdedigen
Facturatie en het bijhouden van administratie: Uitvoering overeenkomst, Het voldoen aan wettelijke
verplichtingen (administratieverplichting en fiscale verplichting)

Sollicitanten
Werving en selectie: De uitvoering van de overeenkomst in de precontractuele fase (afwikkelen
sollicitatieprocedure): Het gerechtvgerechtvaardigd belang van HORIZONcoaching om een bij de functie
passende beoordeling te maken van de geschiktheid en betrouwbaarheid van een kandidaat

Websitebezoekers
Het kunnen tonen van de website aan bezoekers: Uitvoering overeenkomst
Het verbeteren van de website door middel van analytische cookies: Het gerechtvaardigd
bedrijfsbelang van HORIZONcoaching om haar website te verbeteren.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search